SISTEMA DE RECONEIXIMENT I ACREDITACIó

Sistema de reconeixement i acreditació de tutors de pràctiques externes de la Universitat de València

El Sistema per a l’Avaluació i Acreditació de la Tutoria de Pràctiques Externes, es basa en un projecte finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (Resolució de 18 d’agost de 2011, Ordre EDU/2346/2011), que ens ha permès establir accions per a augmentar la qualitat de les tutories de les pràctiques externes en el nou marc de la formació universitària.

S’ha configurat un sistema innovador per a l’avaluació i acreditació dels tutors i tutores de pràctiques externes que pot ser transferit a qualsevol universitat preferentment de l’estat espanyol, i que conté els següents elements:

  • Un model de qualitat de tutoria de les pràctiques externes que està dirigit tant al professor i professora de la universitat “tutor/a acadèmic” com al professional de l’empresa que acull a l’estudiant “tutor/a d’empresa”.
  • El curs “Docència i gestió de la tutoria de pràctiques externes” amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats formatives que tenen els tutors i tutores de pràctiques externes per a exercir la seua labor en el marc del model de qualitat dissenyat.
  • Un sistema amb els seus corresponents procediments i eines per a l’avaluació dels tutors i tutores de pràctiques externes que condueixen a l’emissió de l’Esment de Qualitat per al tutor acadèmic i a l’Acreditació per al tutor/a d’empresa.

En la primera edició del curs van participar 107 tutors i tutores, 57 acadèmics i 50 d’empresa que van valorar positivament la formació rebuda i van quedar satisfets o molt satisfets