JORNADA-TALLER 2019

 

Dia: 8 Juliol de 2019

Lloc de celebració: Saló d’Actes, Fundación Universitat-Empresa, ADEIT 

Duració: de 16,00 a 20,00 hores

 

Objectius
- Conèixer el Sistema d’Avaluació i Acreditació de Tutors i Tutores de Pràctiques Externes de la Universitat de València i el seu model de qualitat.
– Sensibilitzar sobre la importància de la figura del tutor de pràctiques externes i la relació existent entre tutor acadèmic i d’empresa.
– Conèixer els elements essencials, les accions a realitzar i el procediment per a elaborar i concretar un projecte formatiu d’una pràctica externa.

Requisits d’accès:

1º- Tutors/es de pràctiques del curs acadèmic 2018-2019

2º- Haber fet oferta de pràctiques al curs acdèmic 2019-2020

3º- Ser coordinador/a de practiques d’empresa/entitat o acadèmic/a

Important: No podrán accedir les persones que estiguen acreditades o con menció de qualitat per el SEATPE.

Programa previst

16:00h

Presentació

16:10h

Convocatoria SEATPE 2019

16:30h

Modelo de qualitat de la tutoria

16:45h

“Com dissenyar el projecte formatiu d’una pràctica”

20:00h

Tancament Jornada y Certificats

 

Inscripcions : Fins el 4 de juliol de 2019

Sorry. This form is no longer available.